برنامه پزشکان در درمانگاه تخصصی بر اساس ایام هفته و تخصص

برنامه پزشکان  در درمانگاه تخصصی بر اساس  ایام هفته و تخصص

ردیف

تخصص

نام و نام خانوادگی

روزهای حضور

1

جراحی عمومی

دکتر صباح فتاحی

دکتر فیروزه حسامی نقشبندی

شنبه تا چهارشنبه : صبح و عصر

2

قلب و عروق

 

دکتر عرفان نقشبندی

شنبه تا چهارشنبه: صبح و عصر

پنج شنبه: صبح

3

داخلی

دکتر تهمینه فربد آرا

دکتر فرناز حسنی

شنبه تا چهارشنبه: صبح و عصر

4

زنان و زایمان

دکتر لیلا کاظمیان

دکتر غزال صحرائیان

شنبه تاچهارشنبه: صبح وعصر

5

اطفال

دکتر سید امیرمحمودنژاد

شنبه تاچهارشنبه: صبح وعصر