d

معرفی بیمارستان:

 بیمارستان 70 تختخوابی قدس در سال 1348 با بخش های اورژانس،جراحی،داخلی واطفال ،زنان و زایمان به عنوان تنها بیمارستان شهرستان تاسیس و به ارایه ی خدمت به مردم محروم منطقه می پردازد. در راستای بهبود ارایه خدمت در طی چند سال اخیر تعمیرات ساختمانی قابل توجهی در این بیمارستان صورت گرفت و به یکسری از تجهیزات پزشکی دیگر مجهز گردید و در همین راستا بخش های ایزولهICU -CCU  نیز راه اندازی گردید.

s

مشخصات بیمارستان:

نام واحد:بیمارستان قدس

نوع مالکیت :دولتی

مساحت:21000متر مربع

زیربنای ساختمان:3070مترمربع

تاریخ تاسیس:1348

بیمارستان

موردی برای نمایش وجود ندارد.